Prof Genazzani om Menopause og Femarelle
Se Professor of Pharmacology, Armando Genazzani snakker om overgangsalder og bruk av Femarelle.
Prof Genazzani om Menopause og Femarelle

Se Professor of Pharmacology, Armando Genazzani snakker om overgangsalder og bruk av Femarelle. Han er leder av «Pharmaceutical Sciences» ( Università del Piemonte Orientale (Italy)) og “Member of the Expert Committee on the Selection and Use of Essential Medicines of the World Health Organization”.

Femarelle er et veldokumentert kosttilskudd mot overgangsplager. Fra rundt 40-års alderen skjer det gradvis store forandringer i en kvinnekropp. Svært mange merker forskjellige men ofte subtile forandringer. Disse endringene kan være ubehagelige, men det er ikke så mange som uten videre kobler dem til en begynnende overgangsalder. Det kan være fysiske- eller psykiske plager som ofte kan svinge og variere i grad og styrke.

I studier er det dokumentert at 96% av kvinnene i 50 årene som brukte Femarelle, opplevde ulike positive effekter. De følte seg mer opplagt, våken, mer uthvilt og fikk generelt en bedre hverdag og livskvalitet.

Overgangsalder og Femarelle

På to internasjonale, medisinske konferanser har kjente leger og forskere anbefalt Femarelle® som førstevalget for å dempe en rekke utbredte overgangsplager. Femarelle® gir f.eks effekt mot hetetokter hos 3 av 4, samtidig som det ikke medfører økt risiko for blodpropp eller brystkreft. Men hetetokter er ikke den eneste grunnen til å bruke Femarelle®. Hos mange kvinner er plagene i denne livsfasen ulike og sammensatte. Det er dokumentert at Femarelle® hjelper mot et bredt spekter av plager.

 

KJØP FEMARELLE HER >